Vårt team

Ricky Bondesson

Ordförande:

Telefon: 0703316987

E-post: rickyb@telia.com

Lina Vångendal

Sekreterare:

Telefon:  0723894110

E-post: linavangendal@hotmail.se

Patrik Nilsson

Kassör

Mob. 0703175767

Bertil Hansen

Klubb Ledarmot.

Mob. 

E-post: berra_hansen@hotmail.com

Mia Fjellström

Klubb Ledarmot.

Mob. 0705428095

Martin Wångeldal

Miljöchef.

Mob. 0702071332

Ban ansvariga

Martin Vångendal:

Mob. 0702071332

Mail. vangendal@hotmail.com

 

Oscar Hansen:

Mob. 0702233066

Mail. Oscar.hansen@hotmail.se

 

Isak Nilsson

Mob. 0722110902

Mail. nilssonisak99@gmail.com