Vårt team

Henrik Hansen

Ordförande:

Telefon: 0768541006

E-post: henrikhansen52@hotmail.com

Pontus Johansson

Sekreterare:

Telefon:  

E-post: porre666@gmail.com

Patrik Nilsson

Kassör

Mob. 0703175767

Roger Nilsson

Klubb Ledarmot.

Mob. 0725751209

Mia Fjellström

Klubb Ledarmot.

Mob. 0705428095

Martin Wångeldal

Miljöchef.

Mob. 0702071332

Ban ansvariga

Martin Vångendal:

Mob. 0702071332

Mail. vangendal@hotmail.com

 

Oscar Hansen:

Mob. 0702233066

Mail. Oscar.hansen@hotmail.se

 

Isak Nilsson

Mob. 0722110902

Mail. nilssonisak99@gmail.com